sporočilo za javnost

Ob 10. obletnici Republike Slovenije in tolarja, denarne enote samostojne Republike Slovenije izdaja Republika Slovenija priložnostne kovance. Baterija, skupina arhitektov in oblikovalcev ob tem dogodku predstavlja dizajn dveh spominskih in enega tečajnega kovanca.

Naš idejni osnutek je na javnem anonimnem natečaju Banke Slovenije izbrala strokovna komisija za izdajo priložnostnih kovancev pri Banki Slovenije dne 6. julija 2001. Na njen predlog pa je vlada RS izdala uredbo (št. 3331, Ur.l. RS št. 62/27.7.2001) o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob omenjenem jubileju.

Vsi priložnostni kovanci bodo - tako kot ostali slovenski kovanci - izdelani v Kremnici na Slovaškem (Mincovna Kremnica), v kovnici z 850-letno tradicijo. Medaljerska dela bo opravil Jan Černaj. Republika Slovenija bo kovance izdala 8. oktobra 2001, ko bo tudi državna slovestnost.

avtorji idejnega osnutka

Matevž Čelik, u.d.i.a.
Domen Fras, u.d.i.a. MA
Vasja Semolic, u.d.i.a.

zasnova oblike
Oblika sprednje in zadnje strani kovanca se podreja pravilu "cifra-mož". Tako je na sprednji strani predstavljen "mož", sporočilo izdajatelja. Zadnja stran, "cifra", podaja obvezne podatke o nominalni vrednosti, izdajatelju in letnici kovanja.

Sprednja stran jubilejnega kovanca je oblikovana v obliki desetih asimetrično razporejenih krogov. Število krogov ponazarja število let, ki jih zaznamujejo priložnostni kovanci. Izhodišče kompozicije predstavljata notranji in zunanji obod črke "O" v besedi tolar. Iz njiju v štirih smereh ortogonalnega sistema izmenično in v zamiku rastejo krogi. Na praznem polju na desni strani stoji črka "R", katera smiselno dopolnjuje tudi napis Samostojna Slovenija, saj obenem pomeni državno ureditev, ki je bila vzpostavljena hkrati z uvedbo lastne valute. Na zadnji strani so podatki razvrščeni v enakem kompozicijskem ključu, nominalna vrednost pa v strukturi izpisa povzema kompozicijo krogov na sprednji strani.

Primarna in abstraktna oblika kroga dopušča različna simbolna tolmačenja. Krogi so letnice drevesa in na ta način ponazarjajo rast, vitalnost in vse večjo moč samostojne slovenske valute. So valovanje vode v vodnjaku, kamor odvržeš kovanec in si zaželiš nekaj lepega. Nalaganje krogov ponazarja tudi priljubljen slovenski pregovor; "Tolar na tolar...", in tako govori o modri naložbi v lastno valuto pred desetimi leti ter narekuje premišljeno gospodarjenje uporabnikom novih kovancev.