legal notice

Copyright
The contents published on the website www.aparat.org are owned by Tipografija Domen Fras s.p. and can only be used for non-commercial purposes, but they must retain all of the copyright warnings and must therefore not be copied, reproduced or otherwise disseminated. We reserve the right to change the content.

Disclaimer
Tipografija Domen Fras s.p.:

  • on this website ensures the accuracy and promptness of the data with all due diligence, but it does not take any responsibility for their accuracy, integrity, as well as the damage that would result from it.
  • does not take any responsibility for possible viruses that would be downloaded to users from this site. It recommends that users take appropriate precautions against viruses before downloading information from this site.
  • is not responsible for the occasional failure of the website, the possible inaccuracy of information, and also for any damage resulting from the use of inaccurate or incomplete information. Neither any other legal or natural person who took part in the creation and realization of this website is responsible for any damage resulting from access to, use or inability to use the information on this website, or for any errors or omissions in their content.
  • reserves the right to refer users to other sites on the World Wide Web and take no responsibility for their content.

 

pravno obvestilo

Avtorske pravice
Vsebine, objavljene na tem spletnem mestu so last Tipografija Domen Fras s.p. in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati. Pridržujemo si pravico do sprememb vsebin.

Pridržki
Tipografija Domen Fras s.p.:

  • na svojih spletnih straneh zagotavlja točnost in ažurnost podatkov z vso skrbnostjo, vendar pa za njihovo točnost, celovitost, kot tudi za škodo, ki bi izhajala iz tega, ne prevzema nikakršne odgovornosti.
  • ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne viruse, ki bi se k uporabnikom prenesli s te spletne strani. Priporoča, da se uporabniki pred nevarnostjo virusov ustrezno zavarujejo še pred prenosom informacij s te spletne strani.
  • ni odgovoren za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi te spletne strani, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na tej spletni strani ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njeni vsebini.
  • si pridružuje pravico, da uporabnike napoti na druge strani svetovnega spleta in ne prevzema nikakršne odgovornosti za njihovo vsebino.

 

Additional info/dodatne informacije
Tipografija Domen Fras s.p.
Obirska ulica 3, SI–1000 Ljubljana